Excavacions

Una altra línia important d’activitats de la Fundació, han sigut les excavacions, iniciades l’any 2003 i 2004 amb l’excavació d’unes tombes medievals al municipi de Seva (Osona).

Posteriorment, del 2006 al 2009 es va realitzar l’excavació de la Cova del Gat i de la Torre de la Mixarda a Figuerola del Camp (Alt Camp).

fcai00cova

Visita de prospecció a la Cova del Gat, estiu de 2016. ©FPCAI, 2016

fcaimixarda

Torre de la Mixarda a Figuerola del Camp ©FPCAI, 2013